Forbedre jeres kundeservice med viden fra kundetilfredshedsanalyser. Hvor tilfredse er jeres kunder med jeres produkter og virksomhed? Få svaret med Valeurs kundetilfredshedsanalyser og samtidig forbedre jeres kundeservice.

Kundetilfredshedsanalyser

Valeur A/S har siden 1992 gennemført analyser for erhvervslivet. Et af vores mest attraktive produkter under Valeur Analyse er kundetilfredshedsanalysen.

Mange virksomheder har stort fokus på løbende at forbedre kundeservicen, og det kræver at vi spørger ind til kundetilfredshed. Ved at måle relevante indsatsparametre kan jeres virksomhed få et klart billede af den aktuelle tilfredshed blandt kunder, samt spore fremgang eller nedgang over tid ved at gennemføre analyser løbende.

En kundetilfredshedsundersøgelse er et håndgribeligt værktøj, som sikrer, at man får synliggjort, hvor det eksisterer evt. mangler eller problemer. I forlængelse heraf er det nemt at måle, om de valgte tiltag giver den ønskede reaktion hos kunderne.

 

Kom nemt i gang

Valeur kundeanalyser vil gøre det lettere at komme i gang med at måle kundetilfredsheden. Derfor står vi til rådighed for et møde eller et telefonmøde, hvorefter vi kan levere et fast oplæg med forslag til indsatsparametre, samt en lang række forslag til hovedspørgsmål og underspørgsmål, hvor du selvfølgelig kan til- og fravælge.

Kundetilfredshedsanalyserne bliver gennemført med præcision og udføres af telekonsulenter med stor erfaring og en solid forretningsforståelse. Alle interviews bliver gennemført over telefonen, hvilket sikrer en høj svarprocent. De samlede besvarelser bliver leveret i Excelformat med opsummeringer af antal svar for hver svarkategori. Undersøgelsens konklusioner bliver desuden leveret i en opsummerende rapport. 

Offentliggørelse af resultaterne skaber tillid

En kundetilfredshedsanalyse er et godt redskab i salgsarbejdet, og mange virksomheder vælger at offentliggøre undersøgelsens resultater. Det sender et godt signal om tryghed til nye kunder.

 

Kontakt Valeur Analyse i dag for en uforpligtende dialog omkring gennemførelse af kundetilfredshedsanalyser for din virksomhed. 

Samarbejdsforløb

Opstartsmøde

Spørgeramme fremsendes

Spørgeramme godkendes

Forslag på mulige respondenter

Oprettelse af emneliste og database

Dataindsamling

Analysen påbegyndes

Afrapportering

Opstartsmøde

Samarbejdsforløbet starter med et opstartsmøde mellem kunden og den analyseansvarlige ved Valeur. Vi vil under mødet afdække kundens behov og specifikke interesser for analysen. Derved skabes det bedste grundlag for et brugbart resultat.

Spørgeramme fremsendes

Valeur udformer et udkast til en spørgeramme, som vil omfavne alle kundens interesseområder. Spørgerammen sendes derefter til kunden.  

Spørgeramme godkendes

Kunden modtager spørgerammen fra Valeur. Herefter har kunden mulighed for at komme med ændringer eller tilføjelser inden spørgerammen godkendes. 

Forslag på mulige respondenter

Når kunden har godkendt spørgerammen fremsendes en oversigt over mulige respondenter til Valeur. Oversigten skal indeholde så mange emner som muligt for at opnå den højeste svarrate. 

Oprettelse af emneliste og database

Når Valeur har modtaget en oversigt over mulige respondenter, vil materialet blive gennemgået. Den analyseansvarlige vil klargøre en emneliste og oprette en database til besvarelserne. 

Data indsamling

Når den analyseansvarlige er færdig med at klargøre materialet, vil dataindsamlingen gå i gang. I denne del af processen vil vores konsulenter fokusere på at indsamle et højt antal af besvarelser. 

Analysen påbegyndes

Analysen påbegyndes når Valeur har indhentet det højest mulige antal besvarelser. Vores analyseansvarlige vil gennemgå alle besvarelser med omhu og udarbejde en dybdegående analyse.

Afrapportering

Når Valeur har udarbejdet analysen, vil kunden modtage en opsummerende rapport med alle konklusioner. Derudover vil alt data blive tilsendt i et Excel-ark, som er opdelt i alle svarkategorier. Kunden har altid mulighed for at stille spørgsmål til udførelsen af analysen. Din tilfredshed er vigtig for os, så vi evaluerer altid samarbejdsprocessen efter hvert forløb.