Specialister i B2B-telemarketing. Med mere en 27 års erfaring med B2B-telemarekting, er Valeur A/S specialister i at åbne døren mellem virksomheder og potentielle kunder.

Valeur Modellen

I Valeur ser vi menneskers potentiale, selv om de ikke har en standard-profil eller et perfekt CV. 

Fordi vi er dygtige til det, vi laver, og har familievirksomhedens tålmodighed og tolerance, har vi overskud til at opkvalificere og støtte vores medarbejdere. 

Vi sigter på at integrere op til 20 pct. nye medarbejdere med særlige behov i form af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller traumer fra dårlige oplevelser på arbejdsmarkedet.

Som oftest får vi vores særlige indsats mange gange igen, når medarbejderen belønner os med sit ægte jeg, sit engagement og sin loyalitet.

Vi kalder det Valeur Modellen. Den består af tre selvforstærkende elementer:

 

Kompetencer

Fordi vi er dygtige, har vi tid og kræfter til at tage godt imod nye medarbejdere og lære dem op – også når de har særlige eller udvidede behov.

 

Tolerance

Fordi vi anerkender menneskers begrænsninger og sætter pris på deres særheder, har vi plads til en større mangfoldighed af mennesker og adgang til en større pulje af talent.

 

Loyalitet

Fordi vi udviser det faglige og menneskelige overskud, bliver medarbejderne hos os i lang tid. På den måde holder vi på de kompetencer og de værdier, vi skal bruge for at opretholde Valeur Modellen.

 

Valeur og verdensmålene

I Valeur vil vi gerne bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. 

Men vi kan ikke uden videre reducere belastningen på klimaet og miljøet. For vi arbejder allerede i et moderne lavenergihus, og vi har ingen fysiske produkter og derfor ingen forsyningskæde, vi kan optimere på. 

Der er heldigvis inspiration at hente i FN’s verdensmål. Og vi kan især gøre en forskel, når det gælder disse to:

– Nr. 3: Sundhed og trivsel

– Nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Sådan gør vi

Vi fejer selvfølgelig for egen dør, dels ved at holde fast i vores ansvarlige vækstplaner, dels ved at fokusere på vores daglige arbejdsmiljø med fleksibel arbejdstid og -sted, værdibaseret ledelse, sund frokostordning og aktiv personaleforening.

Samtidig har vi styrket vores indsats over for sårbare grupper på arbejdsmarkedet – både gennem vores egen CSR og gennem samarbejder med kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Vi har gode erfaringer med at trække mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet længere ind i varmen, gennem praktik og løntilskud i vores egen organisation. 

Samtidig er vi stolte af at være kendt som ’huset med de erfarne Business Development Managers’. Ved at lede efter talenter i alle aldre og fastholde dem hos os, tilbyder vi attraktive karrieremuligheder også til seniorer. Med den strategi er vi på en mission, hvilket vi talrige gange har fortalt til medier og i indlæg på sociale medier.

Derudover har vi stor succes med at hjælpe jobcentre og uddannelsesinstitutioner med at matche ledige kandidater med lokale virksomheder, som vi ofte kender godt gennem vores kerneaktiviteter inden for salg og kundeservice.