Reception – Overløb

Valeur ContactCenter udbyder ydelser inden for reception og overløb. Ydelserne henvender sig typisk til mellemstore og store virksomheder, der allerede har en omstilling. Ligeledes henvender Valeur Contact Center sig til virksomheder, hvor medarbejderne selv modtager opkaldene og bruger megen tid på at viderestille telefonerne til hinanden.

Vi kan således:

  • Håndtere alle opkald – i form af reception og omstilling.

  • Modtage de opkald, I ikke selv når – i form af overløb.

  • Besvare opkaldene direkte, hvorefter vi stiller videre eller sender en besked 

 

Frigiv interne ressourcer

Valeur A/S kan være med til at sikre, at jeres reception altid er i stand til at imødekomme alle indgående opkald på en rentabel facon og uden at lide overlast.

 

Har I mange opkald, som kommer i bølger? Eller sidder I med arbejdsopgaver, som kræver ro?

Her kan medarbejderstaben hos Valeur Contact Center blive jeres omkostningsreducerende samarbejdspartner. Vi træder til, når telefonerne gløder, så I kan bevare en optimal kundekontakt og undgå kundetab ved ubesvarede opkald.

Mange virksomheder finder det vanskeligt at håndtere bemandingen til pasning af telefonerne, da opkaldene kan lade vente på sig eller komme i ryk. Du kan derfor være ramt både af overbemanding eller underbemanding, hvilket altid er ressourcekrævende for din virksomhed. Du undgår at stå med ansvaret for bemandingen ved at lade Valeur varetage jeres opkald. I betaler kun for de opkald I modtager, hvilket er højst fordelagtigt i stillestående perioder.

Vi tilbyder derfor følgende fordele:

  • I undgår omkostningerne ved sygdom, ferie, personalemøder og frokost.

  • Økonomisk forsvarligt, da der kun betales efter behov.

 

Kontakt Valeur ContactCenter i dag for en uforpligtende dialog omkring vores ydelser.