Invokers A/S

Aarhus

50+ ansatte

Privat

Digitale løsninger

En strategisk samarbejdspartner

Invokers A/S bruger Valeur som en strategisk samarbejdspartner, når vi vil skabe forbindelse til nye, potentielle kunder. Valeur evner at åbne døre til de rigtige beslutningstagere inden for vores forretningsområde, og de sætter scenen på kvalificeret vis for vores efterfølgende kundemøder.

Valeur er både rådgivende og eksekverende i vores samarbejde. Deres tilgang og metode understøtter og bidrager til at styrke vores position på markedet som  af mobile applikationer til SAP, som leverer direkte værdi tilbage til virksomheden i form af optimerede processer og arbejdsgange.

Deres metode bygger på respekt for beslutningstagernes og specialisternes situation og tid. I fællesskab kombinerer vi bærende principper for inbound og outbound i et integreret og effektivt samarbejde, der udgør en hjørnesten i markedsføring og salg af Invokers’ kompetencer og ydelser.

 Jeg vil klart anbefale Valeur, hvis du ønsker opsøgende fokus på salgsmøder og adgang til svært tilgængelig beslutningstagere og specialister.

Kevin Hagemannn Petersen

CEO, Invokers A/S

 

HAVAS Danmark

Om HAVAS Danmark

HAVAS Danmark er et integreret medie- og reklamebureau. HAVAS opererer i 120 lande og vi tilbyder i Danmark et bredt udvalg af kompetencer og integrerede ydelser indenfor Broadcast Media, Consumer Insights, Digital Markedsføring, Kreativ udvikling og Produktion, samt Search og Performance.

 

København

50+ ansatte

Privat

Medie- og reklamebureau

Når vi opsøgende fokuserer på mødeaftaler og adgang til præsentationsmuligheder, dialog og forretning, med strategiske beslutningstagere indenfor udvalgte branchevertikaler, så er Valeur A/S vores kompetente og foretrukne samarbejdspartner.

Valeur er både rådgivende og eksekverende i vores samarbejde. Deres tilgang og metode styrker vores position og muligheder for at skabe meningsfulde relationer mellem mennesker og brands – gennem kreativitet, medier og innovation.

Deres metode bygger på den største respekt for de strategiske beslutningstageres tid. Samt på vores ønske om, at indlede- og tilføre dialogerne og relationerne nærvær og værdi, igennem personlig deling af relevant viden, indsigter og best practice.

I fællesskab kombinerer vi pull inbound og push outbound, i et integreret og effektivt samarbejde, om marketing og salg af HAVAS Danmark’s kompetencer og ydelser.

Ønsker du opsøgende fokus på mødeaftaler og adgang til strategiske beslutningstagere indenfor dit felt, kan jeg klart anbefale Valeur A/S.

Akademikerne

Om Akademikerne

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer pr. 1. januar 2018 ca. 369.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. Akademikerne blev oprettet i 1972.

København

11-50 ansatte

Offentlig

Organisering af akademisk uddannede

Akademikernes udfordring

Akademikerne har fået til opgave i år 2018 at sikre, at der gennem opsøgende arbejde skabes kontakt til potentielle private virksomheder med henblik på ansættelse af ledige akademikere. I denne sammenhæng var det vigtigt at komme i dialog med små og mellemstore virksomheder for at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver de ligger inde med. 

Det var vigtigt for Akademikerne at have en samarbejdspartner, der var i stand til at booke møder med et grundlag, som stemmer overens med deres egen indsats.

 

Resultatet

Samarbejdspartnerne er glade for de møder, de får booket, og sammen med Valeur får de skabt nogle jobs, som sender de unge akademikere ud på det danske arbejdsmarked. Det har gjort at Akademikerne er glade og tilfredse med samarbejdet med Valeur.  

”Vi opnår de resultater at vores samarbejdspartnere er glade for de møder, som bliver booket. Det vil sige, at de vil støtte op omkring vores indsats og få skabt nogle job, som får nogle unge mennesker i arbejde. ” – Louise Bruun Rosenbaum, chefkonsulent hos Akademikerne. 

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din institution med flere nye kvalitetsmøder?

GroupCare

Om GroupCare

GroupCare er facilitator, rådgiver og it-løsningspartner for nordiske foreninger, organisationer og politiske partier. Siden 1999 har de arbejdet med foreningers dagligdag, og ved derfor, hvad der er vigtigst og skaber værdi i arbejdet med medlemmerne. De hjælper foreninger med at integrere og anvende viden- og datastrømme i trekanten mellem medlemmerne, de politiske ledelser samt sekretariaterne med udgangspunkt i sammenhængende it-løsninger og medlemsservice.

Hos Foreningernes hus understøtter de udvikling af foreninger via faglige arrangementer, nyhedsbreve, undersøgelser og sociale medieplatforme. Igennem disse kanaler sætter de aktuelle emner som medlemsrekruttering, persondataforordning, håndtering af big data og meget andet til debat. Det gør de for at sikre erfaringsudveksling på tværs af alle nordiske foreninger, der vil deltage i det, som bliver kaldt Foreningernes hus.

København

10-50 ansatte

Privat

IT-løsninger & rådgivning

Groupcares udfordring

Groupcare A/S ønskede at outsource den indledende del af salgsfunktionen, så de ikke brugte tid og ressourcer på at booke møderne selv. De søgte en specialiseret samarbejdspartner med en god forståelse for salg af software og for forretningsområdet som helhed. Dette var med henblik på at aftale møder med potentielle kunder, således at Groupcare A/S får muligheden for at komme i dialog omkring en sammenhængende medlemsløsning.

Resultatet

Groupcare har været glade for samarbejdsforløbet med Valeur. Konsulenten var god til at tale med potentielle kunder og dermed booke de rigtige møder. Igennem hele processen har der været en løbende dialog omkring de forskellige leads, hvilket har skabt grundlaget for flere gode kunderelationer. 2018 var det år i GroupCares historie med flest nye foreningskunder, og det har Valeur været en stor del i takket være de mange kvalitetsmøder.

“Samarbejdet med Kim fra Valeur, forløb upåklageligt. Vi er meget glade for de møder, han har booket og vi er glade for den forståelse, som han fra dag et har vist for forretningsområdet og for hvordan foreninger fungerer. Kim havde i forvejen erfaring med salg af software og booke møder med softwarevirksomheder.” – Emil Hovøre Andersen, Seniorrådgiver hos Groupcare.

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din virksomhed med flere nye kvalitetsmøder?

HF & VUC Thy-Mors

Om VUC Thy-Mors

Thy-Mors HF & VUC Erhverv udbyder almen efteruddannelse og kursusaktiviteter til private og offentlige virksomheder og institutioner i Thy og på Mors.

Thisted

90 ansatte

Offentlig

Uddannelse & undervisning

VUC Thy-Mors’ udfordring

At kontakte virksomheder med henblik på, at aftale møde mellem virksomheden og Thy-Mors HF & VUC, således at Thy-Mors HF & VUC får mulighed for at komme i dialog med virksomheden omkring fleksible og effektive tilbud til voksen- og efteruddannelse til gavn for arbejdsstyrken og arbejdspladserne.

VUC Thy-Mors har et mål om at afholde 100 virksomhedsbesøg om året, og her har Valeur hurtigt booket nogle gode kvalitetsmøder. Valeur har ydet en hurtig ekspedition, en professionel tilgang og fungeret som nogle gode kollegaer for Thy-Mors HF & VUC. 

 

Resultatet

VUC Erhverv kommer ud til mange gode kvalitetsmøder, som gør det muligt at arrangere kurser for store såvel som små virksomheder.

”Samarbejdet med Valeur har været en rigtig god oplevelse. Vi samarbejder super godt, og Valeur har nogle dygtige konsulenter. Jeg har især fået nogle gode tilbagemeldinger på de aftaler, som konsulenten har booket. Jeg har været meget glad for et få en kort besked omkring hvert møde i forhold til, hvad virksomheden har spurgt ind til, og hvor mange ansatte de har. Konsulenten har klædt mig godt på til at besøge virksomhederne.” – Lene Skou Hansen, Uddannelseskonsulent ved Thy-Mors HF & VUC.

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din institution med flere nye kvalitetsmøder?

Cre8tek

Om Cre8tek

Cre8tek blev grundlagt af de tidligere Motorola kollegaer Yilin Pei og Poul Dørup Olesen i februar 2011. Cre8tek blev skabt som en global virksomhed med datterselskaber i Danmark og Kina.

Cre8tek er baseret på at skabe den perfekte forbindelse mellem vestlig innovation og kinesiske ressourcer inden for produktudvikling og produktrealisering.

Hjørring

10-50 ansatte

Privat

Produktudvikling

Cre8teks udfordring

At kontakte udvalgte virksomheder, med henblik på at aftale møde mellem potentielle kunder og Cre8tek, således at Cre8tek får mulighed for at komme i dialog omkring produktudvikling og produktion. Derudover havde Cre8tek behov for at få udarbejdet en fokuseret salgsindsats med hjælp fra Valeur. 

En vigtig faktor for at indlede et samarbejde med Valeur, er vores modne og erfarne konsulenter med stor brancheindsigt. Det er med til at skabe den nødvendige troværdighed, når Valeur er i dialog med potentielle kunder på vegne af Cre8tek. 

 

Resultatet

Cre8tek har fået flere nye kvalitetsmøder med de rette kunder. 

”Vores samarbejde med Valeur og konsulenten har fungeret rigtig godt. Vi har en tæt dialog omkring, hvilke kunder der skal bookes møder hos. Konsulenten er god til at sætte sig ind i, hvordan Cre8teks løsninger og produkter tilpasses den pågældende kunde. Jeg synes succesraten er stor. ” – Poul Dørup Olesen, adm. direktør i Cre8tek Danmark. 

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din virksomhed med flere nye kvalitetsmøder?

HF & VUC Fyn

Om HF & VUC Fyn

VUC Erhverv samarbejder med virksomheder, når der skal sættes fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere. VUC Erhverv hjælper med at dygtiggøre og styrke medarbejdernes kompetencer til gavn for hele virksomheden.

Odense

200 ansatte

Offentlig

Uddannelse & kurser

VUCs udfordring

Mere end 600.000 danskere har svært ved at læse og skrive og 500.000 har svært ved at regne. VUC ser det som et naturligt næste skridt at træde ind i et endnu tættere samarbejde med jobcentre og a-kasser, således at ledige borgere med behov for opkvalificering og efteruddannelse bringes tættere på beskæftigelse og uddannelse.

Formålet med samarbejdet er at styrke sammenhængen mellem myndighedsvaretagelsen i jobcentre og a-kasser og efteruddannelsesindsatsen via en strategisk landsdækkende kompetenceudviklingsindsats af medarbejderne hos jobcentre og a-kasser.

 

Samarbejdet

Det var vigtigt for HF & VUC Fyn at have en samarbejdspartner, som har en grundlæggende viden om, hvad en skole tilbyder. Det er nemlig ikke produkter, men medarbejderudvikling, som er i fokus. 

“Vi fandt ud af, at Valeur var dem, der havde det største know-how på skoleområdet.” – Peer Modal, Udviklingschef, HF & VUC Fyn.

 

Resultatet

VUC Fyn Erhverv oplever større succes med virksomhedsbesøg. Valeurs erfarne konsulenter hjælper dem også med at komme i kontakt med virksomheder, som de normalt aldrig selv havde kommet i kontakt med. 

“Vi er ikke verdens bedste til at lave cold canvassing – men det er Valeur. Det betyder, at vi kan vi komme ud og formidle vores budskab, når døren er blevet åbnet for os. Det er det, vi får fra Valeur, og det er vi glade for.” – Peer Modal, Udviklingschef, HF & VUC Fyn.

 

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Mødebooking hjælper jer med at komme i dialog med jeres potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vores erfarne konsulenter hjælpe din institution med mødebooking?

EnergySolution

Om EnergySolution

EnergySolution er et ingeniørfirma med speciale i profitable optimeringsløsninger inden for energi, miljø og produktion.

Århus

20 ansatte

Privat

Produktions-optimering

EnergySolutions udfordring

EnergySolution var begrænsede af tid til at få udvidet kundebasen med nye kunder. Derfor valgte virksomheden at få Valeur til at lave en målrettet indsats på at få flere kundebesøg. Formålet er at kontakte udvalgte virksomheder med henblik på at afklare 4-5 spørgsmål og aftale møde mellem virksomheden og EnergySolution A/S således at EnergySolution A/S får mulighed for at komme i dialog omkring energitilskud.

“Det var vigtigt for os at have en seriøs samarbejdspartner, som også har noget ballast. Noget af det, som fik os til at vælge Valeur var konsulenternes praktiske erhvervserfaring. De har været ude i erhvervslivet og de kender vores kunder. Det får os til at fremstå mere professionelt.” – Martin Andersen, Salgschef, EnergySolution.

 

Resultatet

EnergySolution kommer ud til flere virksomhedsbesøg og kommer i kontakt med relevante kunder. 

“Vi kommer ud til flere nye kunder og vi får flere kundebesøg end vi ellers havde gjort. Derudover kommer vi ud til nogle kunder, som vi måske ikke havde taget fat i, i første omgang, men som viser sig at være rigtig relevante. Alle de besøg, som vi har fået fra Valeur, har haft stor værdi og har været relevante.” – Martin Andersen, Salgschef, EnergySolution.

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din virksomhed med flere nye kvalitetsmøder?

Forstas

Om Forstas

Forstas er en virksomhed med mange års erfaring i komplicerede anlægsopgaver og vedligeholdelsesopgaver inden for den danske infrastruktur. Forstas manglede en samarbejdspartner til at varetage opsøgning af virksomheder med telemarketing. 

Vejle

50-100 ansatte

Privat

Anlægsopgaver og vedligeholdelse

Forstas udfordring

Forstas manglede ressourcerne og tiden til at varetage det opsøgende arbejde og få skabt en professionel indgangsvinkel til nye kunder. Derfor indledte Forstas et samarbejde med Valeur for at komme i kontakt med potentielle virksomheder med henblik på, aftale et møde mellem virksomheden og Forstas, samt at Forstas får mulighed for at komme i dialog omkring et tilbud på vedligeholdelse af de grønne udenoms arealer.

Samarbejdet

“Det er vigtigt, at de mennesker som ringer ud på vores vegne har en professionel ageren og indgangsvinkel. Konsulenterne skal ringe ud med det rigtige budskab og ikke kun et salgsargument. På den måde får vi et bedre møde, og kunden får også en bedre oplevelse af opkaldet. I den sammenhæng ser jeg Valeurs konsulent, lige så meget som en ansat ved os, som en ansat ved Valeur.” – Emil Utoft, salgschef, Forstas.

 

Resultatet

Forstas kommer i dialog med virksomheder, som de ikke selv ville kunne opsøge. Samtidig skaber opsøgning af virksomheder med telemarketing et bedre kendskab til Forstas. 

“Vi kommer ind til en dialogsnak med nogle mennesker, som vi ikke selv ville kunne opsøge direkte. Det betyder, at vi får spredt kendskabet til Forstas, og det er vores primære målsætning.” – Emil Utoft, salgschef, Forstas.

Mødebooking – Din vej ind på markedet

Har du et produkt eller en ydelse, der har sin berettigelse på markedet? Så er mødebooking en måde at komme i dialog med dine potentielle kunder på. 

Hos Valeur A/S arbejder vi ud fra en politik om, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige folk, på det rigtige tidspunkt – det er formlen for gode kvalitative møder.

Skal vi hjælpe din virksomhed med flere nye kvalitetsmøder?

VARO Specialmaskiner A/S

Valeurs telemarketing banede vejen på det tyske marked 

Da VARO skulle teste nye markeder for to konkrete produkter, fungerede Valeur som døråbner i både Skandinavien og Tyskland.

 

 

Hornslet

100 ansatte

Privat

Produktionsudstyr

Øget fokus på salg til Tyskland 

Normalt er VARO primært orienteret mod det skandinaviske marked, men da virksomheden skulle teste nogle nye produkter på det internationale marked, valgte man i dialog med Valeur også at afprøve mulighederne syd for grænsen. Projektet afdækkede et betydeligt potentiale inden for fødevare- og pharma/kemi-industrien og banede vejen for en målrettet salgsindsats i såvel Tyskland som Holland. 

“Netop for disse specifikke produkter er Tyskland et nyt marked for os, så vi havde brug for en kompetent samarbejdspartner, der var i stand til at bryde muren og etablere de nødvendige kontakter”, forklarer Anne Gram-Skjoldager, International Marketing Assistant i VARO.

 

Seriøs tilgang til opgaven 

Ved valg af samarbejdspartner lagde VARO foruden de sproglige kompetencer især vægt på kulturel forståelse, branchekendskab og en seriøs tilgang til opgaven: “Du indtager ikke tyske virksomheder ved hjælp af pushy studenter-phonere”, fastslår Anne Gram-Skjoldager. 

“Når vi valgte Valeur er det på grund af deres modne og kompetente konsulenter, der har mange års erfaring fra de brancher, de beskæftiger sig med. Det er vigtigt, når de ringer op på vores vegne. Valeurs folk sætter sig grundigt ind i tingene, og har den indlevelse, der gør, at kunderne ikke bliver skræmt væk. Samtidig er de meget resultatorienterede, og opnår dét, der er muligt under de givne omstændigheder.”

 

Effektiv samarbejdsproces

Hos Valeur starter et nyt projektsamarbejde som regel med en workshop, hvor strategi, budskaber, segmentering etc. bliver drøftet grundigt. Konklusionerne herfra danner så baggrund for konsulenternes udarbejdelse af aktivitetsplaner og ringelister, og den proces er Anne Gram-Skjoldager meget begejstret for: 

“Dialogen med Valeur har været super god fra dag ét. Deres projektleder og konsulenter har fungeret som kompetente sparringspartnere, og da de er vant til teknisk komplicerede produkter, har de lynhurtigt opfanget vores signaler og fundet de unikke selling points.”

 

Tæt samarbejde på alle niveauer 

Valeurs kerneopgave er at eksekvere kundernes strategi, og det forudsætter et tæt samarbejde mellem konsulenterne og kundens salgsstab. Såvel udadtil som indadtil skal Valeurs folk opfattes som en integreret del af den virksomhed, de ringer for.

Ifølge Anne Gram-Skjoldager virker dette parløb helt naturligt: 

“Valeur er vant til at assistere små og mellemstore virksomheder, og de er utroligt fleksible og servicemindede. Vores konsulent, Ole Wachmann, var meget bevidst om, hvor det kunne betale sig at sætte kræfterne ind, og han var meget grundig med forberedelse af samtaler og tilbagemelding til os. Ole kontaktede os typisk lige efter en kontakt med emnet for at give os en helt frisk orientering om dennes holdning, attitude, prioriteringer, vurdering af os/produktet osv. Det føltes, som han var en del af vores afdeling, og vi har følt os fuldt involveret på ethvert tidspunkt i processen. Helt i modsætning til andre telemarketingbureauer, hvor man blot får udleveret et Excelark uden uddybende forklaring sammen med fakturaen.”

 

Værdifuld lakmustest og vidensopsamling 

For VARO var målet med det tyske projekt at lære markedet at kende og få direkte feedback på de to produkter fra henholdsvis fødevare- og pharma/kemi-industrien. “Det vigtigste for os var at få en god lakmustest af markedet og indsamle viden om vores potentielle kunder, produkters positionering, konkurrenter etc. Og det lykkedes til fulde. Valeur er rigtig gode til at finde ind i de tætte labyrinter og åbne døre for vores sælgere. Det har givet os et meget bedre udgangspunkt for at skabe succes med vores nye produkter i Tyskland”, fastslår Anne Gram-Skjoldager.

 

Har du planer om at intensivere indsatsen for at skaffe kvalificerede salgsmøder på det tyske marked? 

Kontakt en af vores salgsansvarlige for Tyskland til en uforpligtende snak.