Horsens Kommune

Karin Rasmussen, Faglig Gruppeleder 

Lenette Sørensen fra Valeur Akademi var på besøg hos Horsens Kommune for at give teamet i velkomstafdelingen et kursus i god telefonservice. Valeur ContactCenter havde tidligere henvendt sig med henblik på regulær telefonpasning. Det var der ikke behov for, men Horsens Kommune var åben for at få input i forhold til den service, de ydede borgerne i telefonomstillingen.

 

 

Kursus i god telefonservice i Horsens.

Horsens

Kursus i god telefonservice.

1000+ ansatte

Offentlig

Kommune

Kursusforløbet

Faglig gruppeleder Karin Rasmussen udtaler: ” Vi er en sammenbragt flok i vores lille team, hvor nogen har erfaring fra arbejde med telefonen, mens det var helt nyt for andre. Der var altså nogen, der havde brug for lidt opfriskning, mens andre havde mere brug for noget generel træning.

Vores kursus i god telefonservice løb over to dage, hvor vi både lyttede og arbejdede selv. Lenette fra Valeur Akademi passede rigtig godt til vores team. Hun forholdt sig til hver enkelt medarbejder og arbejdede med dennes specifikke behov, så de individuelle styrker og svagheder blev taget i betragtning.

Efter kurset fik alle en redegørelse for de individuelle styrker og de ting, man skulle fokusere på, med henblik på at blive bedre.”

 

Resultatet 

“Det overordnede indtryk, Lenette efterlod, var frem for alt hendes positive tilgang, som virkelig smittede af på os. Det var også det budskab, vi frem for alt tog til os. Desuden var hun meget åben og ærlig, hvilket gjorde, at vi hver især på behagelig vis fik påpeget nogle svagheder, vi skulle arbejde med. Interessant nok var det ofte nogle svagheder, den enkelte ikke var klar over. Fokus på at forbedre vores svagheder har gjort, at vores generelle niveau er blevet hævet, ligesom vi nu yder en mere ensartet service, så borgerne får samme behandling, uanset hvem de kommer igennem til.

Alle i afdelingen har været glade for kurset, og hver især har vi taget noget til os, så vi i hverdagen kan supplere hinanden. Og bliver vi uenige, finder vi mappen fra kurset frem.”

 

Du kan bestille et kursus eller stille spørgsmål ved at  kontakt os i dag til en uforpligtende snak.