Medarbejdertilfredshedsanalyser

En stor del af en virksomheds samlede kompetencer ligger ofte i virksomhedens medarbejdere, hvorfor tilfredse og loyale medarbejdere er en betydelig faktor for virksomhedens performance og resultater.

Hos Valeur A/S vægter vi medarbejdernes trivsel højt, og vi foretager løbende undersøgelser af medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Det er med til at sikre, at den viden og de kompetencer, der er blevet opbygget igennem tiden, forbliver i virksomheden. Vi udfører derfor forskellige former for medarbejdertilfredshedsanalyser, både for kunder, men også for os selv.

 

Kend dine medarbejdere

Der kan være flere grunde til at få foretaget en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Primært er undersøgelsen udarbejdet ud fra et ønske om at bevare en høj loyalitet blandt medarbejderne. I dag er utilfredshed på arbejdspladsen en af de største årsager til medarbejderafgang, hvilket på sigt kan blive dyrt på ressourcer og omkostninger.

Herudover kan en undersøgelse af medarbejdertilfredshed også bidrage til viden omkring, hvilke områder der har mest betydning for medarbejderne. Herved opnås et billede af hvilke arbejdsmæssige forhold, der eventuelt bør vedligeholdes eller forbedres.

 

Kontakt os i dag til en uforpligtende snak om en medarbejdertilfredshedsanalyse for din virksomhed.