Mødebooking for messeudstillere med Valeur A/S.

Mødebooking for messeudstillere

Sikre at potentielle kunder besøger din stand 

Besøgende vil have en større tilbøjelighed til at huske din virksomhed, hvis de er blevet kontaktet inden messen. Valeur kan via det opsøgende arbejde kontakte eksisterende kunder og dit ønskede markedssegment med henblik på at inviterer besøgende til din stand. Ved at outsource denne del til Valeur, kan din virksomhed koncentrerer sig om resten af forberedelsen til messen.

Baggrunden for din messedeltagelse er uden tvivl at komme i kontakt med potentielle kunder. Derfor er det vigtigt at skille sig ud fra andre deltagere allerede inden messestart med mødebooking for messeudstillere. 

 

En solid opfølgning bringer din virksomhed i mål

Opfølgningsfasen er vigtig for at udnytte det fulde potentiale ved alle de leads, som du har været i kontakt med på messen. De leads som har vist en stor interesse, giver en større sandsynlighed for salg, og skal derfor kontaktes hurtigst muligt efter messen. Et lead skal kontaktes, når interessen er størst, for med tiden vil interessen falde og dermed også sandsynligheden for salg.

 Valeur kategoriserer dine leads ud fra følgende grupper:

 

Leads med stor interesse.

Leads som viser
stor interesse

Leads som viser nogen interesse.

Leads som viser
nogen interesse

Leads som viser lidt interesse.

Leads som viser
lidt interesse

 

Lad Valeur udvide din kundekreds

Når du outsourcer mødebookingen og leadplejen til Valeur, får du tiden til at fokusere på dine eksisterende kunder, mens vi sørger for at udvide din kundekreds.

Det er en stor og tidskrævende opgave, at følge op på samtlige leads. Her kan Valeur være behjælpelig med det store arbejde, der ligger i opfølgningsfasen. Samtidig opbygger vi en god og troværdig kontakt med de leads, som endnu ikke er klar til et møde. Den løbende kontakt sikrer, at du er den første virksomhed, kunden tænker på, når der opstår et behov indenfor dit felt.

 

Bliver din virksomhed glemt efter messen?

Hvis dine potentielle kunder ikke har fået konkret information med hjem fra messen, er der en stor risiko for, at din virksomhed bliver glemt. Derfor er det vigtigt at lave noget salgsmateriale, som minder dine besøgende om, hvilken værdi du kan skabe for dem.

Vores konsulenter har stor erfaring med at udarbejde salgsmateriale, som både fanger målgruppen, og udstråler din virksomheds identitet. Salgsmaterialet kan også bruges før og efter messen, både til at invitere potentielle kunder til messen og i forbindelse med mødebookingsprocessen i det opfølgende arbejde.

 

Vil du have det fulde udbytte af din messedeltagelse? Kontakt Valeur i dag for at høre mere om vores messeservices, og hvordan vi kan sikre et højt besøgsantal og booke de nødvendige salgsmøder efter messen.