Søg
Telemarketing

Hvordan arbejder vi?

For at opretholde vores politik om det ikke udelukkende er et spørgsmål om at ringe til så mange som muligt, men derimod et spørgsmål om at ringe til de rigtige og således booke gode kvalitative møder, handler det overordnet om at arbejde ud fra det rette udgangspunkt og med de rette forudsætninger.

Nedenfor er det beskrevet, hvorledes vi hos Valeur A/S skaber fundamentet til effektivt opsøgende salg og mødebooking.

Dit indledende møde med Valeur

Et samarbejde med Valeur A/S starter med et møde, hvor du som kunde i dialog med vores salgsafdeling definerer opgaven. Ved dette møde optræder Valeur A/S som den rådgivende samarbejdspartner, der kan vejlede din virksomhed i opsøgende arbejde. Valeur A/S har kendskab til de gængse brancher og har med tiden opereret bredt både i den offentlige og den private sektor. Derfor har vi de fornødne kompetencer til at vurdere den respektive opgave netop i forhold til målgruppen og ydermere til din virksomheds markedsføringsstrategi. Ved salgsmødet vurderes opgaven, og den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde planlægges. Til sidst sender vi et tilbud til godkendelse.

Målgruppe og emnesøgning

Udgangspunktet for en effektiv udringning består i at have defineret og udvalgt den helt rigtige målgruppe. I samarbejde med dig leverer vi en emnesøgning, som nøje gennemgås af begge parter, således de helt rigtige emner udvælges. Dette sikrer en proces, hvor chancen for, at de rigtige møder arrangeres, er høj. Uden den nødvendige viden øges risikoen for, at udringningen bliver for tidskrævende, og at der arrangeres ukvalificerede møder. Hos Valeur A/S har vi de nødvendige redskaber og ikke mindst den fornødne viden til at definere den rigtige målgruppe og endeligt at frembringe en komplet liste over potentielle kunder.

Onlinekalender, planlægning og koordinering

Et væsentligt element ved mødebooking er den logistiske planlægning. Valeur A/S kan køre helt små mødebookingkampagner for en enkelt salgskonsulent, men også større kampagner for flere hundrede konsulenter på én gang. Dermed er vi hos Valeur A/S meget bevidste om at føre optimal koordinering under mødebookingen netop for at fremme processen og ligeledes for at mindske risikoen for fejl og misforståelser. Valeur A/S opretter således en onlinekalender som det primære værktøj, som er tilgængelig for konsulenten og den salgskonsulent, der arrangeres møder til. Denne er kompatibel med kundens egen kalender (Outlook), hvormed begge parter har overblik over tid og sted, hvilket sikrer optimal koordinering ved mødebookingen.

Projektstyring med veluddannede projektledere

Valeur A/S har en veluddannet projektafdeling med høj faglighed og erfaring, som varetager planlægning, koordinering og styring af kampagner. Alle projektledere har en længere videregående uddannelse på kandidatniveau og kan derfor levere kompetent rådgivning og sparring. Projektafdelingen hos Valeur A/S er således et rådgivende element med henblik på at tilpasse den opsøgende indsats efter din virksomheds overordnede marketingstrategi.

Fra projektafdelingen har vi hele tiden direkte kontakt med konsulenten og har således berøring med ethvert projekt. Samtidig fører vi en tæt dialog med din virksomhed, hvor vi deler viden og erfaring omkring den respektive opgave for at sikre fremgang og udvikling i den opsøgende indsats. Vi sætter en stor dyd i at være proaktive samt handlings- og løsningsorienterede, og vi reageres promte, hvis noget skulle gå skævt. Som kunde hos Valeur A/S vil man derfor opleve et højt engagement og produktivitet med henblik på at optimere indsatsen dag for dag og time for time.

Projektafdelingen foretager løbende målinger og opfølgninger for at efterleve de indgåede aftaler og forventninger, og de kan derfor altid levere en frisk status på dit projekt hos os.

Opstartsmøde med Valeur konsulenten

Forud for det opsøgende arbejde finder vi det vigtigt, at alle parter hilser på hinanden, afstemmer forventninger og vigtigst af alt deler deres viden. Derfor afholder vi et opstartsmøde typisk hos Valeur A/S, hvor den valgte konsulent til dit projekt deltager i et opstartsmøde sammen med dig og en projektleder vores projektafdeling.

På opstartsmødet er den overordnede agenda, at den pågældende konsulent bliver rustet til at ringe ud i dit virksomhedsnavn. konsulenten bliver her fortrolig med det pågældende produkt eller den ydelse, som skal være udgangspunktet for mødebookingen. Vi  vægter det højt, at konsulenten bliver bekendt med kundens virksomhed og organisation og ikke mindst den kultur, som gør sig gældende i virksomheden. Dette bidrager til, at konsulenten fremstår troværdig og kompetent i de dialoger, som danner grundlag for det bookede møde, og indtrykket fra den foregående dialog vil stemme overens med oplevelsen ved afholdelsen af det bookede møde.

Konsulenterne hos Valeur A/S

Med en gennemsnitsalder på 45 år og et princip om, at alle konsulenter er 100 % fastlønnede, differentierer vi os væsentligt fra den øvrige telemarketingbranche. Vi opfordrer desuden altid til en tæt dialog mellem konsulent og Valeur kunden med henblik på at sikre det mest optimale forløb.

Sammensætningen og den løbende rekruttering af medarbejdere er baseret på en vision om at have den bedst kvalificerede stab af modne og erfarne medarbejdere. Dermed sikrer vi, at vores kunder er i trygge hænder når de vælger at outsource deres opsøgende arbejde til Valeur A/S.

Værdiskabende rutiner

For at sikre et perfekt afsæt og fortløbende succes for vores kunder, arbejder vi med nogle faste rutiner, som tilgodeser hver enkelt led i processen. Hvert led i processen og de værdiskabende rutiner er forklaret yderligere i følgende afsnit.

Kontakt os i dag til en uforpligtende snak om, hvordan Valeur A/S kan hjælpe din virksomhed med mødebooking og opsøgende salg.

 

Kontakt Valeur Telemarketing
 

Referencer

:: Small Danish Hotels

...kvaliteten af de arrangerede møder er i top. :: Læs mere