Søg
Telemarketing

E-mail permission - et nødvendigt gode

Valeur A/S har stor erfaring i hurtig og effektiv indhentning af e-mail permissions til brug ved udsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale. Vores telemarketingafdelinger i København og Aarhus, består af voksne og erfarne konsulenter, med en professionel tilgang til indhentning af e-mail permissions, hvor de…

  • … informerer om formålet
  • … får accept fra respondenten
  • … trækker sig ud af samtalen på positiv vis

E-mail Marketing er en markedsføringsform, der med hastige skridt vinder frem på markedet. Effektiv indhentning af e-mail permissions kan derfor være et vigtigt supplement i forbindelse med mødebooking - og kan samtidig være en primær markedsføringsform, som er rettet mod potentielle kunder, der på anden vis er omkostningsfulde at bearbejde.

Styrken ved e-mail marketing

E-mail Marketing er en personlig fremgangsmåde, hvormed det, som navnet lægger op til, er essentielt at have modtagerens accept til fremsendelse af et nyhedsbrev eller andet markedsføringsmateriale. Andre markedsføringskanaler så som annoncer, tv-spots m.m. dækker som regel en bred og overordnet målgruppe, hvormed risikoen for at "skyde" forbi er stor.

Ved at indhente e-mail permissions er du som virksomhed sikker på, at modtageren kender din virksomhed og produktet - og ydermere, at modtageren har tilkendegivet at være interesseret i tilbud og anden information fra din virksomhed.

E-mail permissions - kundens accept er vigtig

Med modtagerens accept undgår du, at din e-mail havner i et spamfilter eller at blive betragtet som spam. Desuden er vilkårlig udsendelse af spammails ulovligt. Muligheden for positivt udfald, respons og dermed resultat er således meget lille, hvis der udsendes materiale uden modtagerens accept.

Ved indhentning af e-mail permissions opnår du hyppigere og positiv respons, da du på forhånd har modtagerens accept, hvilket tilmed smitter af på tilliden til din virksomhed og dine produkter - derudover har du også bedre mulighed for at målrette dit indhold og dit budskab, når du kender dine modtagere fremfor at skyde med spredehagl til en bred og overordnet målgruppe.

"Vi har været overrasket og imponerede over hvor mange af de kontaktede emner, der var villige til at fortælle om de produkter, de benytter, samt hvor mange der har takket ja til at modtage forskelligt materiale fra os. Det er selvfølgelig dejligt, de vil modtage materiale, men samtidig er det en nødvendighed at indhente disse e-mail permissions ifølge persondataloven. Vi har i sidste ende fået pålidelige data samt et uvurderligt overblik over det marked, vi opererer på." Susanne Damgaard, Afdelingssekretær og Projektleder, Bosch Termoteknik.

Indhentning af e-mail permission i udlandet

Valeur A/S arbejder også med international B2B-telemarketing, og i den forbindelse har vi bl.a. også indhentet e-mail permissions i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Benelux og UK. Senest har vi arbejdet for Gram Commercial A/S, hvor vi har indhentet e-mail permissions i Danmark, Norge og Sverige. I samme omgang anvendte vi også opkaldene til at berige virksomhedens data med relevante kontaktpersoner og detaljeret info om potentielle kunder.

"Rapportering på fremdriften af projektet har vi fået leveret i et format, der har gjort det nemt for os at få de data, Valeur har leveret, ind i vores Direct Marketing Planner. Udover de vigtige data leverer projektlederen løbende små delkonklusioner, der opsumerer resultaterne, så jeg ikke selv skal bruge tid på at lave udregninger på effekten." Henning Moisen, Marketing Manager, Gram Commercial A/S.

Kontakt os i dag eller brug kontaktformularen til højre for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at indhente e-mail permissions og dermed styrke jeres e-mail marketing og forretning.

Kontakt Valeur Telemarketing
Referencer

:: Gram Commercial A/S

... samarbejdet med Valeur har været professionelt og smidigt. :: Læs mere