Søg
Referencer

Syddansk Erhvervsskole

Susanne Toftager, Leder af Center for Efteruddannelse

Valeur har siden 2010 arrangeret møder for Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole tilbyder et stort udvalg af erhvervsuddannelser samt kurser og efteruddannelser dækkende over branche- og fagspecifikke enkeltkurser og certificeringer til store samlede forløb. Samtidig udbyder skolen også skræddersyede kurser indenfor IT, kommunikation, hygiejne og meget mere.

Valeur del af en helhedsorienteret indsats

Samarbejdet kom i stand efter en organisationsændring på Syddansk Erhvervsskole, hvor "Center for Efteruddannelse" blev etableret. Tidligere havde de enkelte fag selv stået for at tage ud til virksomhederne og "sælge" tilbuddene, men formålet med den ny afdeling var at arbejde mere helhedsorienteret, hvor man behovsafdækkede virksomhederne, så alle skolens ydelser blev tilgodeset.

Valeur har hjulpet Syddansk Erhvervsskole med en lang række forskellige tiltag. For Center for Efteruddannelse har Valeur kontaktet branchespecifikke virksomheder vedrørende hjælp til deres samlede uddannelsesplanlægning. Valeur har ligeledes kontaktet bestående kunder med henblik på at komme ud til virksomhederne for at informere om nye kurser og tiltag og ikke mindst informere om den nye organisationsændring.

Udover arbejdet for Center for Efteruddannelse har Valeur også arbejdet for den øvrige del af Syddansk Erhvervsskole med henblik på at komme i dialog med virksomheder omkring praktikpladser.

 


Fornuftig fordeling af ressourcer

Leder af Center for Efteruddannelse Susanne Toftager udtaler: "Da Center for Efteruddannelse blev etableret i 2010, var én af vores opgaver at tage og vedligeholde kontakt med erhvervslivet, så erhvervslivet kendte til og gjorde brug af vores ydelser. Vi blev enige om at bruge telemarketing, da vi mente, vores interne ressourcer og kompetencer ville blive bedst anvendt i andre funktioner. Det ville med andre ord være mere effektivt at lade nogle andre gøre det 100 %, frem for at vi selv gjorde det, når vi kunne presse det ind mellem andre opgaver.

Vi har været fint tilfredse med samarbejdet med Valeur. Da vi begyndte var telemarketing nyt for os, og Valeur har været en god partner, der hele tiden har vejledt os i processen. Specielt har de været behjælpelige med, hvordan vi bedst muligt finder de rigtige emner. Vi har været godt tilfredse med resultaterne, og specielt har det været værdifuldt for os at komme ud til virksomheder, vi tidligere har leveret kurser til, da det gav dem et bredere indblik i vores samlede tilbud.

Jeg kan på det varmeste anbefale Valeur til offentlige virksomheder, der tilbyder forskellige ydelser til erhvervslivet."

Kontakt Valeur Telemarketing