Søg
Om Valeur

Ledelsesprincipper

1) Vi leder igennem vores adfærd og går forrest i forhold til indsats, engagement og høj arbejdsmoral.

2) Vi betragter hver enkelt kunde som noget særligt og har altid proaktivt fokus på vore kunders nuværende og fremtidige behov og forventninger.

3) Vi arbejder troværdigt og brænder for, sammen med vores medarbejdere, at skabe værdi og resultater for vores kunder og Valeur.

4) Vi er tydelige i vores kommunikation omkring mål- og rammestyring.

5) Vi har en positiv og konstruktiv indstilling, behandler alle med respekt og viser tillid via medbestemmelse og uddelegering af ansvar.

6) Vi har fokus på egen tilstedeværelse og er altid nærværende i forhold til vores medarbejdere og deres aktuelle situation.

7) Vi bidrager til, at der løftes i flok og sikrer, at der skabes fællesskab til fremme af dynamik, arbejdsglæde og videndeling på tværs i organisationen.

8) Vi udfordrer og udvikler løbende os selv, vores medarbejdere og Valeur, og via et strategisk mindset bidrager vi til virksomhedens udvikling.