Søg
Om Valeur

Arbejdsmiljø

Som den første danske telemarketingvirksomhed blev Valeur A/S i 2008 arbejdsmiljøcertificeret i henhold til arbejdsmiljøstandarden DS/OHSAS 18001:2008.
Hos Valeur A/S Telemarketing i København og Aarhus, har et godt og velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø altid været højt prioriteret, hvorfor skridtet mod en egentlig certificering i 2008 var naturligt for os, og vi bevarede certificeringen i to år.

Læs mere her, hvor Valeur A/S optrådte i bladet "Ejerlederne" i forbindelse med arbejdsmiljøcertificeringen i 2008.

Tilfredse medarbejdere skaber glade kunder

Med indførelse af arbejdsmiljøledelse fastholder vi en systematisk og strategisk indsats for at sikre en løbende forbedring af arbejdsmiljøet og for at forebygge arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker. Vores arbejdsmiljø-arbejde sikrer, at ansvar og opgaver er klart fordelt mellem øverste ledelse, mellemledere og sikkerhedsorganisation.

Vi ønsker at skabe en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor vores ansatte føler sig anerkendte, værdsatte og medansvarlige, og hvor vores kunder føler høj grad af tillid. Via vores eget interne kursusforløb ønsker vi at sikre kvalificerede medarbejdere med

gode udviklingsmuligheder i jobbet således, at de bliver bedre til at sparre med kunderne omkring en opgave, hvilket i sidste ende bidrager til en tæt kunderelation.

Medarbejderne skal præge arbejdsmiljøet

Valeur A/S vægter balancen mellem arbejds- og familieliv højt og tilbyder derfor fleksible arbejdstidsordninger. Med sundhedsfremmetiltag vil vi samtidig søge at påvirke medarbejderne i en positiv retning til et sundere liv. Vi har blandt andet frugtordning og deltager hvert år i DHL-staffetten.

For at fastholde og tiltrække kvalificerede og erfarne medarbejdere tilbyder vi stor indflydelse på eget arbejde, ligesom vi blandt andet tilbyder gode fysiske rammer. Gennem information og inddragelse tilskynder vi vores medarbejdere til aktivt at tage stilling til eget arbejdsmiljø.

Siden certificeringen har vi bestræbt os på at overholde og efterfølge den gældende nationale arbejdsmiljølovgivning og kommunikerer åbent og ærligt med kunder, medarbejdere og myndigheder om virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

Med vores medlemskab af Dansk Telemarketing Forening ønsker vi samtidig at fastholde overholdelse af strenge etiske regler som en naturlig del af vores hverdag.

Kontakt Valeur Telemarketing
Referencer

:: Juhl A/S

...Valeur har medvirket til, at vi har vundet fodfæste i Sverige. :: Læs mere